Indflytning

I forbindelse med fremsendelse af lejekontrakten, modtager du meddeles om indflytningssyn.
Ved indflytningssynet gennemgås lejligheden sammen med en repræsentant fra boligforening, her du vil få udleveret nøglerne.

Efter overtagelsen af lejligheden, har du fået dage til at indberette evt. fejl og mangler ved lejlighed. Evt. fejl og mangler skal afleveres skriftligt på boligforeningens kontor.