Betingelser for tilmelding

Boligforeningens boliger udlejes efter de gældende regler for almene boliger. Reglerne er fastsat af boligministeriet. Udlejning sker kun til medlemmer og kun efter ansøgning.
Alle, der er fyldt 15 år, kan blive medlem af boligforeningen og skrevet på venteliste. Medlemskabet er personligt, og kan ikke overdrages til andre. Ønsker din ægtefælle/ samlever at stå på venteliste, skal han/ hun også være medlem.
Et medlemskab af boligforeningen koster kr. 100,00 som er et éngangsbeløb, derefter skal man betale et årligt ajourføringsgebyr på kr. 100,00, for at opretholde sin anciennitet. Der vil blive tilsendt et indbetalingskort til den opgivet adresse.

Ønsker du at være aktiv boligsøgende, skal du indbetale et ventelistegebyr på kr. 150,00 som er gældende i et år. Når året er omme, får du tilsendt et indbetalingskort til fornyelse af ventelisten.
Når du har fået tildelt en bolig, bliver boligansøgningen slettet.

Det er grundlæggende ens anciennitet, som er afgørende ved tildeling af ledige lejligheder, derudover har ansøgere der bor i boligforeningen fortrinsret.
Bemærk at lejlighederne kun må bebos af kontrakthaver og dennes husstand. Med dennes husstand forstås:
-       ægtefælle
-       kæreste
-       hjemmeboende børn under 23 år
-       evt. værge
 
Ventetid:
Når du får oplyst hvordan du står på ventelisten, skal du være opmærksom på, at dette er et øjebliksbillede.

Når vi oplyser en forventet ventetid, er det kun et skøn, da ventetiderne bl.a. afhænger af antallet af fremtidige flytninger.