Anmeldelse af husorden

Bliver du forstyrret i dagligdagen af din naboer, har du mulighed for at klage. En klage skal altid være skriftlig og meget konkret.
Klagen skal inde holde:
·         Dit navn, adresse og telefonnummer. 
·         Navn og adresse på den, som der klages over.
·         Dato, tidspunkt og hændelser for klagen.
·         Navn adresse og underskrift fra de personer, der sender klagen 

En husordenssag kan godt være langvarig og ende i en udsættelsessag. Det er vigtigt, at man fortsat klager, såfremt boligforeningens henvendelser til den pågældende lejer ikke har hjulpet, da det kan være altafgørende i en evt. retssag. Ligeledes skal man være indstillet på, at vidne i en evt. retssag.

Klagen skal afleveres på boligforeningens kontor, man kan gøre brug af blanketten, Anmeldelse af husorden.

Anmeldelse af husorden - Se blanket