Afdelingsmøder

                                                                
   
Referat fra ordinært afdelingsmøde
Tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.00
afholdt på Hotel Medi, Rådhusstrædet 8, 7430 Ikast
 
6 lejemål deltog med 10 personer.
Desuden deltog boligforeningens formand, forretningsfører og driftsleder.
 
Dagsorden
1Valg af dirigentBoligforeningens formand blev valgt, og konstaterede at møde var lovligt varslet via indkaldelse dateret den 20. august 2020.
 
2Fremlæggelse og godkendelse af budget.     Budgettet blev godkendt.
Lejeregulering 2021: +4,65 pct.
3Indkomne forslagDer var ingen indkomne forslag.
 
4Valg af afdelingsbestyrelses-medlemmer og suppleanter.Der var ikke interesse for etablering af en afdelingsbestyrelse.
5EventueltDer var beboere, som syntes, at det støver meget i lejemålene.
Driften kunne oplyse, at det kommer fra lejemålene og ikke fra ventilationsanlægget.
Der er bestilt filterskift til ventilationsanlægget, og i samme forbindelse undersøges årsagen til, at der en gang i mellem lugter af mados.
Der var et ønske om en udendørs lampe på terrassen/altanen.
Der blev snakket lidt om fluer og edderkopper.
6FællesspisningKl. 17:30 blev dagens middag serveret.
 
Referent Forretningsfører Kent Damm Kr